Hotline hỗ trợ thông tin - AB MAURI VIETNAM: (028) 38 999 555

Tra cứu hóa đơn điện tử

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử:

Tra cứu hóa đơn điện tử:
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ website tra cứu hóa đơn.(www.abmauri.vn mục E-lnvoice)
hoặc: https://abmauri-portal.mifi.vn
Bước 2: Nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu bạn được cung cấp bởi AB Mauri Viet Nam. (Nếu chưa có vui long liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline:02838 999 555 để được hỗ trợ thông tin.
Bước 3: Nhấn vào nút Tra cứu để tra cứu hóa đơn với thông tin đã nhập.
Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị thông tin chỉ tiết về các hóa đơn và hiển thị tệp hóa đơn đính kèm định dạng .zip và .pdf, bạn có thể tùy chọn:
Tải hóa đơn vê lưu trữ bằng cách nhấn vào nút Tải về hoặc bấm In hoá đơn cho hoá đơn đã chọn
Tra cứu hóa đơn trên trang xác minh hóa đơn của Tổng cục Thuế